Hielm, Jonas Anton

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jonas Anton Hielm (1782-1848) Jurist, gårdeier, lokalpolitiker og stortingsrepresentant.

Hielm var født i Kristiansand. Utdannet seg til jurist ved universitetet i København. Arbeidet bl.a. som høyesterettsadvokat. Kom tilbake til Norge i 1814. Konstituert dosent i lovkyndighet i Christiania 1815-1816. Ble regjeringsadvokat i 1820. Suspendert fra stillingen i 1822 og avsatt i 1825. Fikk 500 Spd. i mulkt. Hielm var blandet inn i en trykkefrihetssak som ble anlagt mot "Norsk Nationalblad" redigert av Hielms bror. (Se Norsk biografisk leksikon)

I 1827 tok Hielm saken opp med Stortinget som ga han lønn som pensjonert regjeringsadvokat. I 1824 kjøpte Hielm Alby gård og bosatte seg der. Han kunne nå velges til Stortinget fra Smaalenene amt, og han ble valgt i 1830, 1833, 1836, 1836-1837 og i 1842. Han satt hele tiden i Lagtinget. Hielm var spesielt opptatt av unionsspørsmålet og flaggsaken. Han var en av de som fikk gjennom loven om eget norsk handelsflagg i 1838. I følge muntlig tradisjon var det Jonas Anton Hielm som heiste det rene norske flagget første gang - på Alby (Flagg tegnet 1821). Han var også opptatt av arbeidet for å gi jødene adgang til Norge. I Moss herred ble han valgt til ordfører i 1837 og var dermed herredets første ordfører.


Kilder:

  • Adler Vogt: Personalia fra det gamle Moss, Oslo 1946
  • Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814-1914, Kristiania 1914
  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
  • Moss Herred 1814-1914
  • Fru Sofie Volds erindringer: Gamle Minder fra Christiania og Jeløen, Oslo 1929
  • Norsk biografisk leksikonArtikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)