Hovedvannledning

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss skal få ny hovedvannledning fra Årvoll til Vestby. Høsten 2020 ble det hugget en 20 meter bred "gate" gjennom skogen langs den 9 km lange traseen. Den går over Storebaug, Patterød, Mossemarka og nordre Kambo. Ledningen skal være ferdig i 2022, og da skal skogen stort sett få gro til igjen.

I 1969 ble hovedvannledningen mellom Huggenes i Rygge og Moss lagt langs Ryggeveien. I 2013 ble det lagt en reservevannledning til Moss over Vansjø. Noen få år før var det også lagt en vannledning mellom Moss og Nedre Glomma, som gir en backup-løsning for regionene i en krisesituasjon.

Innbyggertallet både i Moss, Vestby og Våler øker kraftig. Den nye vannledningen skal dekke behovet for drikke- og bruksvann for flere generasjoner fremover.

Kilder:

  • Sektorsjef for vann og avløp Kaj-Werner Grimen og kommunikasjonssjef Rolf-Ivar Buerengen til Moss Avis.

...

EV