Jeløy Forsøksring

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jeløy forsøksring i Moss ble etablert av 13 bønder på Jeløy i 1963 for å eksperimentere frem nye grønnsakprodukter. Kontoret var plassert på forskjellige steder på Jeløy, først Fuglevik og Kubberød. Fra slutten av 70-tallet og fram til 1993 var kontoret plassert på Skallerød.

Hvert år ble det gjort ca. 60 forsøk, og de lokale forsøkene ga raskere resultater for de lokale forholdene enn forskning gjort på landsbasis. Det var ca. 90 slike forsøksringer i landet. Etter ti års drift ble forsøksringen utvidet med resten av Moss, samt Rygge, Råde og Onsøy. Samtidig ble navnet endret til Jeløy & Omland Forsøksring. Kontoret flyttet da til Huggenes i Rygge. I 2003 ble Jeløy & Omland Forsøksring slått sammen med de fem andre forsøksringene i Østfold og Follo som drev samme type virksomhet, men innen jordbruksvekster og økologi. Navnet ble igjen endret, denne gangen til Forsøksringen SørØst. I 2010 endret de igjen navn til Norsk Landbruksrådgiving SørØst.

I dag har denne enheten 14 medarbeidere og fire kontorer i Østfold og Follo. På landsbasis er SørØst en av 40 større enheter, alle egne juridiske enheter som er eid og styrt av bøndene selv som sin egen rådgivingstjeneste.


Kilde:

  • Tor Anton Guren



Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)