Jeløy Rotary

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jeløy Rotary Klubb ble startet i 1971 av Moss Rotaryklubb for medlemmer med bopel eller arbeid på Jeløy . Guvernør Anthon B. Nilsen tok initiativet , og Ivar Ernø fikk i oppdrag å samle og instruere medlemmer. Bjarne Elvsås var første president, og han tok initiativ til Mosseheftet med bilder fra byen og menneskene gjennom året , som dokumentasjon av viktige hendelser. Overskuddet fra salg av heftene har alltid gått til ungdomsarbeidet i inn- og utland , samt til forskjellige institusjoner i Moss.

Bjarne Elvsås tok i 1973 også initiativet til rehabilitering av Orkerød skanse. Likeså har ungdomsutveksling og det internasjonale vaksinasjonsprogrammet Polio Pluss vært viktige arbeidsoppgaver, og til sistnevnte var kunst fra Dag Rødsand en vesentlig inntektskilde til finansiering av klubbens økonomiske bidrag.


Skrevet av Ivar Ernø (IE)