Jeløy skole

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jeløy skole, Fjellveien 1 i Moss er en spesialskole for barn med lærevansker og ligger ved Bytårnet skole i sentrum. Skolen gir et opplæringstilbud for elever med behov for omfattende spesialpedagogisk kompetanse. Det er stort fokus på individuell tilrettelagt skoletilbudet til den enkelte elev med høy faglig kompetanse hos de ansatte. Elevene «lærer for livet» utfra sine egne forutsetninger og behov, der fokuset for mange er å mestre kommunikasjon, samspill, selvhjelpsferdigheter og faglig utvikling utfra forutsetninger og behov.

Skolen ble startet i 1962 med navnet Moss offentlige Spesialskole. Navnet Jeløy skole stammer fra da spesialskolen i 1976 overtok lokalene etter Søndre Jeløy skole etter å hatt lokaler på Torderød gård. Skolen var da en statlig eksternatskole for evneveike barn i kommunene Hobøl, Våler, Moss, Rygge og Råde.

Til å begynne med var skolens lokaler spredd rundt i Moss. Foruten fire klasserom på Torderød, hadde elevene sløydundervisningen på Bytårnet skole, skolekjøkken på Skarmyra skole og gym på Ramberg skole etter at denne sto ferdig i 1977.

I alle årene har Jeløy skole hatt sin egen administrasjon og egne lærere. Andre fagpersoner ved skolen er skolepsykolog, skolelege, helsesøster, tannlege, sosionom, fysioterapeut og logoped. Fra 1. januar 1977 ble skolen en del av Moss grunnskole.

Spesialskolen flyttet til Reier skole i 1990 da kommunen solgte bygningen Søndre Jeløy skole. Den var i noen år tilknyttet Reier skole før den ble flyttet videre, først til Hoppern ungdomsskole og så videre til Bytårnet skole i 2006. Spesialskolen kalles likevel fortsatt Jeløy skole.

Spesialskolen har nå 23 elever, det er maksimalt av hva skolen har plass til. Men behovet har økt de siste årene. Derfor trenger skolen mer plass for å kunne ta imot inntil 50 elever. Men det er ikke mulig med dagens lokaliteter på Bytårnet skole.

Kilder:

  • Skolens hjemmeside
  • Skoledirektøren i Moss.
  • Strandsitteren

EV