Jernalderlandsby på Dilling

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

En stor jernalderlandsby på Dilling ble oppdaget i 2016 - 2018 i forbindelse med utgravinger før jernbaneutbyggingen i området. Boplassen er mye større enn man har sett tidligere. Totalt er det funnet spor etter 90 små og store bygninger fra tiden år 500 f.Kr til 500 e.Kr.

Blant de best bevarte sporene som er funnet, er restene etter en stor gårdsbygning, ca 35 meter lang, med ildsted, kokegroper, og takbærende stolper som forteller at her sto et treskipet langhus. De største husene var for både mennesker og dyr, med bolig i den ene enden og fjøs i den andre. Rundt huset var det gravet grøfter.

I tillegg til flere treskipede langhus har det har også vært flere toskipede langhus her, samt flere mindre lagerhus for mat og verksteder på 4-5 meter.

Under utgravingene ble det også funnet åtte ovner, fire av dem i tilknytning til husene, og fire utendørs.

Det er også funnet et lite gravfelt med 13 urnegraver og tre branngroper med brente bein og gaver til avdøde. I tre av gravene ble det funnet sigder av jern.


Kilde:


Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)