Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Jernbanens dobbeltspor gjennom Moss

Bane Nor bygger ny jernbanestasjon og 10,3 km nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør. Dobbeltsporet gjennom Moss fra Sandbukta til Såstad omfatter fra nord: Dagtrase 0,6 km., Mossetunnelen 2,3 km, kulvert fra Kransen 0,4 km, ny stasjon i 0,8 km i dagen, tunnel gjennom Klevberget og Feste frem til østsiden av Carlberg på 2,3 km. Noen hundre meter kulvert og derfra 4 km. i dagen frem til Såstad.

De forberedende byggearbeidene ble påbegynt i 2017, med byggestart 2019. Da var planen at dobbeltsporet skulle være ferdig i 2024. I 2021 ble det klart at åpningen blir forsinket med 1,5 år, til høsten 2026. Nå er forsinkelsene enda lengre, ferdigstillelsen er forskjøvet til 2030. Årsaken er at grunnforholdene med mye kvikkleire er mye mer krevende enn man trodde. Likevel vurderer Bane NOR og Jernbanedirektoratet fortsatt den valgte traseen som gjennomførbar. Ved Gon i Rygge er det bestemt at den nye togparkeringen skal være. Her blir plass til 16 tog på inntil 110 meter hver.

Samtidig er det klart at anlegg blir mye dyrere enn antatt: Fra de første estimater på 5 milliarder kroner, økte Stortingets kostnadsramme til 10.367. Nå til 18 milliarder kroner. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2021 har Stortinget bestemt at kostnadsrammen nå økes til 17,9 milliarder kroner. Heller ikke det vil være nok. I 2023 anslås det at dobbeltsporet og togparkeringen på Gon ved Halmstad vil koste 25 milliarder kroner.

Arbeidene begynte i 2019 med å rive 121 hus i Nyquistbyen, de aller fleste boliger. Rivingen ble fullført vinteren 2023/24. Vinteren 2021 ble det oppdaget at grunnen inneholdt mye mer kvikkleire enn antatt. Hele området hvor det planlagte dobbeltsporet skal komme ut av tunnel er fullt av kvikkleire. Da ble det midlertidig byggestans i sentrum, mens arbeidene i nord og sør fortsatte som planlagt. Endringer i grunnforholdene medfører at Bane Nor på nytt måtte legge ut jobben på anbud, det betyr enda et års forsinkelse. Arbeidene gjennom sentrum ble gjenopptatt sommeren 2022 etter 16 måneders stans. Arbeidene nord og sør for sentrum pågår som planlagt.

Arbeidet med den 4800 kubikkmeter store motfyllingen ble gjort høsten 2022. En ti ganger så stor motfylling mellom Fjordveien og togsporet ble uført sommeren etter. 50.000 kubikkmeter med stein måtte til for å stabilisere området. Hvert døgn passerer gjennomsnittlig 10.000 biler gjennom Fjordveien.

Opprinnelig skulle dobbeltsporet gjennom Moss vært ferdig i 1994 samtidig med dobbeltsporet frem til Såstad, men dette ble utsatt på ubestemt tid. Da hadde Moss kommune allerede sikret seg over hundre hus i Nyquistbyen som måtte rives for å få plass til dobbeltsporet og den nye stasjonen. Husene ble i mellomtiden brukt som sosialboliger. Det nye dobbeltsporet vil øke kapasiteten vesentlig, men betyr lite for å spare tid, uttalte Jarle Midjås Rasmussen, tidligere prosjektsjef i Bane NOR.

Motstanderne av å legge dobbeltsporet gjennom Moss anla rettssak mot Staten for vedtaket som de mener ble gjort på feil grunnlag. De tapte på alle punkter, anket saken til lagmannsretten, men tapte også der.

Kilder:

  • Moss Avis,
  • Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen
  • Aftenposten
  • Bane Nor
  • Samferdselsdepartementet

EV