KAMS

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

KAMS - Kongsberg Aviation Maintenance Services

KAMS står for Kongsberg Aviation Maintenance Services. På Rygge flystasjon har selskapet opprettet et internasjonalt motordepot for vedlikehold av motoren til F-35 jagerflyet. Det jobbes med å etablere et nasjonalt depot for vedlikehold av F-35 skrog som skal være operativt fra august 2025.

I landet for øvrig vedlikeholder KAMS blant annet Sea King-helikoptere for redningstjenesten og de nye AW101-helikopterne som er i ferd med å erstatte Sea King. De forbereder også F-16-fly som nå er tatt ut av aktiv tjeneste i Norge for salg til Romania for aktiv tjeneste der. I tillegg understøtter KAMS donasjoner av F-16-fly til Ukraina, og vedlikeholder og oppgraderer Bell 412-helikoptere for Hæren og Spesialstyrkene, og de vedlikeholder NH90-helikopotere på Bardufoss. Likeledes er KAMS i gang med vedlikehold av P-8 på Evenes og F-35 på Ørlandet. KAMS er også involvert i flere av Forsvarets radio- og radarsystem og produserer haleflater for F35. KAMS beskjeftiger totalt 480 personer.

Opprinnelsen til KAMS og alle søsterbedriftene er Hærens Flyvemaskinfabrikk opprettet i 1916 på landets første flystripe på Kjeller fra 1912! Fabrikken produserte da utenlandske fly på lisens og hadde et miljø for flyvedlikehold. I 1927 ble navnet forandret til Kjeller flyfabrikk, og i 1955 ble Luftforsvarets Forsyningskommando opprettet. I 2011 ble Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller skilt ut som eget statsforetak, nemlig AIM Norway, eid av Forsvarsdepartementet, og i 2019 ble dette kjøpt opp av Kongsberg Gruppen og det finske forsvarskonsernet Patria for å videreutvikle KAMS til å bli en ledende aktør i Norden innen vedlikehold av militære fly og helikopter.

Staten eier mer enn 50 prosent av Kongsberggruppen - som igjen eier over 50 prosent av KAMS. Det finske selskapet Patria eier 49,9 prosent av KAMS. Norsk eierskap er viktig for å være en nasjonal strategisk partner. KAMS er noe annet enn en ren sivil leverandør av tjenester til Forsvaret. Formålet er et langsiktig partnerskap basert på gjensidig tillit, og Selskapet skal være der som leverandør av tjenester når Forsvaret trenger det, enten i fredstid, krise, eller krig. Sammen med Forsvaret har KAMS jobbet med et beredskapskonsept for å kunne gi Forsvaret en slik støtte.

Kilde:

  • Diedrik Kolff, KAMS

IE