Kambobekken

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kambobekken er ryddet og satt fint i stand, og kommunen har laget en flott tursti over og langs bekken. Foto: ES

Kambobekkens nordre løp har kildeområder i Akershus. Et annet løp strekker seg ca 2 km sørover langs Osloveien. Et tredje løp drenerer et område øst for Kambo.

Undersøkelser v/fiskeforvalter i Fylkesmannens miljøvernavdeling viser at Kambobekken er en viktig gytebekk for sjøørret. Det er fiskeforbud i bekken og 100-meterssone fra utløpet hele året.
SHU og EV