Knarrebaugen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Knarrebaugen. Lun vik på vestsiden av Rørvikbukta i Larkollen, rett innenfor fiskerbrygga. Knarrebaugen er også et veinavn i Larkollen. Denne veien er delt i to, og dermed stengt for alminnelig gjennomkjøring. Den nordligste delen går sørover fra Larkollveien ved Emmaus, den sørligste delen går nordover fra Rørvikveien ved nr 70.

Knarr var den norrøne betegnelsen på et handelsfartøy som ikke var ulikt vikingskipene, men drektigere og bedre egnet til å føre last. Knarrene gikk ut av bruk allerede i middelalderen, da hollandske koffer overtok som føringsfartøyer på vår del av kysten. Men navnet Knarrebaugen har altså holdt seg opp til vår tid, og gir en pekepinn om at knarrene fant havn her. Ryggeboka har mer om Knarrebaugen. Ordet knarr finnes i mange andre stedsnavn som går tilbake til norrøn tid i Norge, både i Østfold (Idd og Skjeberg), i Vestfold og i Hordaland. Vika her kan ha tjent som vinteropplag for fartøyene, kanskje også som laste- eller losseplass.

Familienavnene Knarrebogen og Knarbo, nevnt i Ryggeboken bd. 1, har tilknytning til plassene Rørvik Nordre og Rørvik Søndre. Dette tyder vel på at disse to plassene tidligere er blitt kalt opp etter vika ved fiskerhavna.


---


Kilder:

  • Norsk Stadnamnleksikon
  • Kåre Hoel: "Bustadnamn i Østfold"
  • Ryggeboka Bd I, s. 187-188


---
Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL) og Knut A. Nilsen (KAN)