Kolsrød gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kolsrød gård i Moss ligger i enden av Kolsrødveien på vestsiden av Lødengfjorden, en nordlig arm av Vansjø. Navnet er avledet av mannsnavet Kol/Kolr. At navnet ender på-rød tilsier at Kolsrød gård ble anlagt i middelalderen. Gården er nevnt i skriftlige kilder i 1603, og lå øde i 1666. I matrikkelen fra 1723 står det at Kolsrød hørte til Kambo gård.

I 1835 hadde gården 8 beboere med 2 husmenn og tre tjenere. I 1865 besto gården av 180 mål åker og eng, og i 1907 oppgis det at gården har 180 mål innmark og 1030 mål skog. Gården hadde da 4 hester, 11 storfe og 2 svin. Eier i dag er familien Aarsrud.


Se også: Kambo gård


Kilder:

  • Norske gaardsnavne, Smaalenenes amt (Kristiania 1897)
  • Varna skipreide (Oslo 1947)
  • Moss Herred 1814-1914 (Moss 1914)
  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)