Kongshavntjern naturreservat

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kongshavntjern naturreservat er et 51 dekar stort område rundt og med tjernet på Nordre Jeløy. Stedet ble vernet i 2020. På 1800-tallet ble tjernet demmet opp og brukt til isskjæring om vintrene. I tjernet er et et yrende iv av vanninsekter. I 2003 ble det funnet en svevemyggart her som ikke tidligere er registrert i Skandinavia. Om våren kommer en rekke salamandere hit for å yngle. Tjernet er sannsynligvis tomt for fisk. For å beholde det store insektlivet er det ikke tillatt å sette ut fisk her. Vest for tjernet finner man Jeløys største og våteste sumpskog.

Kilde:

  • Moss Historielag: JeløyprosjektetEV