Kontrollutvalget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kontrollutvalget i kommunen skal påse at Moss kommunes årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltning av kommunens interesser i interkommunale selskap og andre selskap der kommunen har eiendeler.


Kilde:

  • Fakta om Moss 2008-2010Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)