Krapfoss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Krapfoss, bydel i Moss. Bydelen lå litt isolert fra sentrum med Vansjø i mellom, og måtte i mange år nærmest klare seg selv. Her var det både bankfilial, postkontor og bibliotekfilial. Men alle disse tilbudene forsvant på 1980-90-tallet.

Stedet fikk navnet sitt etter den krappe eller bratte fossen i Mosseelva. Fossen lå ca hundre meter øst for Krapfossbrua. Elveløpet ble sprengt ut til ca. 40 fots bredde i 1887, og fossen forsvant. Samtidig ble Mosseelva regulert med ny dam i Sponvika Da økte vannstanden i Vansjø med en meter og Gjerrebog-bukten satt under vann. Så sent som i 1970 var det tømmerfløting i Mosseelva forbi Krapfoss.

Krapfoss gård lå der hvor Søndre Elvegate 6 ligger i dag. Det meste av den eldre bebyggelsen ligger på tomter utskilt fra Krapfoss gård. I nyere tid er det også bebygget på tomter utskilt fra Thorbjørnsrød gård.

Krapfoss hørte - sammen med Mosseskogen, Vanem gård, Gashus og Kambo til Jeløy herred frem til sammenslutningen mellom Moss og Jeløy kommuner i 1943/1946. De første innbyggerne på Krapfoss var tømmerfløtere, senere kom fabrikkarbeiderne. Krapfoss gård lå der Søndre Elvegate 6 ligger i dag. Inntil 1964 gikk Riksvei 1 - til Oslo - gjennom Krapfoss, men bydelen slapp trafikken da veien ble lagt om.


Kilder:Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)