Kristiansen, Janne

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Janne Kristiansen (1952-) er født og oppvokst i Moss. Hun tok eksamen ved Moss Gymnas i 1972 og ble jurist fra Universitetet i Oslo i 1979.

I mange år arbeidet hun som forsvarsadvokat. Hun var med på flere offentlige utredninger, som NOU 2003.18 Om Rikets sikkerhet og NOU 2003.21 Om Kriminalitetsbekjempelse og personvern,-politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger.

I 2004 ble Kristiansen utnevnt som den første lederen for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, en stilling hun hadde til 2009.

Fra 2009-2012 var hun leder for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Som sjef for PST var hun sidestilt med Politidirektøren og dermed en av de to lederne i Politi- og lensmannsetaten. Hun trakk seg fra stillingen i januar 2012 etter en åpen høring i Stortingets 22. juli-komite og har siden jobbet som advokat.Kilde:Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)