Kureåa

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kureåa renner fra Raet, i rør under riksveien, forbi Rygge kirke der bekken kommer ut i friluft, til den renner ut i Kurefjorden. Den er ikke noen naturlig utløpsbekk fra Vansjø, men grunneierne har bygget en pumpestasjon ved Vansjø som pumper vann over i bekken. Dermed kan alle med strandlinje til bekken bruke vann derfra til å vanne jordene uten at bekken går tørr. Vinterstid stanses pumpeanlegget.

Kureåa har sjøørret, men en demning 1,2 km ovenfor utløpet i Kurefjorden har vært et hinder for videre oppvandring. Moss- og omegn jeger og fiskerforening har i samarbeid med fylkesmannen og grunneiere bygget en fisketrapp ved Søndre Gulland. Det er også laget trappetrinn i demningen ved Kirkegrenda og anlagt 8 gyteplasser for sjøørret oppstrøms Kirkegrenda og nedstrøms Kurefjordveien. Dette var ferdig i 2018. I 2019 ble det lagt ut store steiner nedstrøms Bygdetunveien for å skape et bedre oppvekstområde for små sjøørret. Antall hekkende fugl i forhold til arealet er blant de tetteste i landet.

Bekken, som tidligere tider var en lang og bred elv, ble under bronsealderen benyttet som ferdselsåre mellom Vansjø og sjøen, og kirken var tilgjengelig med båt. I dag er Kureåa som en bekk, men er stor nok til at ørreten trekker opp for å gyte. Kureåa er belastet med kloakkutslipp som kan ødelegge fremtiden som ørretbekk om utslippene av kloakk til bekken får fortsette.

Kilder:

  • Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen hos fylkesmannen.
  • Boka Arvegull - Rygge kirke

---

EV