Kure Nordre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kure Nordre eies av Hans Gregers Kure. Han har eid gården siden han kjøpte den av sin far i 2000. Hans familie har eid gården siden 1769, og nåværende eier er ??? generasjon på gården. Hans Gregers og Tove har to barn, Ingrid som er født i 2000, Johannes i 2002.

Hans Gregers Kure kjøpte nabogården Kure Mellem fra Norsk Folkehjelp i år 2007. Kjøpet inkluderte alle bygningene unntatt institusjonsbygningen, se Kure gård. De to gårdene grenser til hverandre og drives som én gård. I tillegg leies det noe jord.

Gården (Nordre + Mellem + leiet areal) produserer grønnsaker, poteter og korn. Dessuten produserer gården agurker i veksthus. Alt som dyrkes på gården, pakkes og emballeres på gården, fiks ferdig til salg i butikk. I tillegg til jordbruket har gården 600 daa skog.

Veksthuset krever mye varme. Denne varmen produseres i et fyringsanlegg som fyres med tømmerstokker fra egen skog.

Hovedbygningen på Kure Nordre er fra 1852, bygget i stilen sen-empire. Den er restaurert med sitt opprinnelige utseende bevart. Tuntreet, en hestekastanje, er også fra 1852, en usedvanlig høy alder for en hestekastanje. Låven brant i 2020, ny låve sto ferdig i 2022. Den har mange stiltrekk fra den gamle låven. Bryggerhuset er fra 1911.


Kilder:

  • Hans Gregers Kure, Tove Kure


AS