Kure Vestre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kure Vestre gård Rygge sett fra nord. (2023) Foto JK.
Kure Vestre gård Rygge indre gårdsplass med hovedinngang. (2023) Foto JK.
Kure Vestre gård driftsbygningene med sommerdrivhus i forgrunn. (2023) Foto JK.
Kure Vestre gård er i syd nabo med landskapsvernområde. (2023) Foto JK.


Tidlig på 1800-tallet var Kure Vestre såkalt kapteinsgård. I dag eies gården av Ingri Rosén Guren og Baard Rosén. De flyttet hit i 2012.

Jorda, 243 daa, består av lett leirjord, som også inneholder sand og mold, litt varierende fra sted til sted. I tillegg leier eierne jord på Kure Søndre og Kuremyra, til sammen utgjør dette ca 500 daa. Jorda vannes med vann fra Kureåa. Dette bidrar til mer årvisse avlinger. Gården har også ca 250 daa skog.

I årene før dagens eiere overtok, ble driften lagt radikalt om. Fjøset ble avviklet allerede i 1955, og produksjonen ble konsentrert om korn, poteter og grønnsaker. I 2000 kom ennå en viktig forandring, all produksjon ble nå økologisk. For å bli godkjent som økologisk kan man ikke bruke kunstgjødsel og heller ikke sprøytemidler mot ugras eller skadedyr. De nåværende eierne har fortsatt med økologisk drift.

Kure Vestre har et utstrakt samarbeid om poteter og grønnsaker med Bjølsund Søndre og Vold, som også driver økologisk. For eksempel leier Bjølsund Søndre melkekvoten til Kure Vestre. De utveksler informasjon og lærer av hverandre. Ved økologisk drift er det viktig å ha gras med i vekstskiftet. Det gir et lengre tidsrom før en bestemt grøde blir gjentatt. Dette reduserer både problemet med ugras og problemet med skadedyr. Kure Vestre produserer gras som etes av kuene på Bjølsund Søndre, i retur får Kure Vestre gjødsel fra kuene på Bjølsund. Naturgjødsel bidrar til øket humusinnhold i jorda og gir en god jordstruktur.

Poteter og grønnsaker leveres til Gartnerhallen som tar seg av emballering og markedsføring.

Gården har også begynt å dyrke de gamle kornslagene spelt, emmer og svarthavre. Disse leveres til firmaet Den Sorte Havre i Våler. Disse kornsortene er næringsrike og ettertraktet. Dessuten konkurrerer bedre mot ugras enn mer foredlede sorter, men de gir mindre avlinger.

Kure Vestre strekker seg ned til den innerste enden av Kurefjorden. Her ligger Kurefjorden naturreservat med et fugletårn. Strandenga her var såpass tilgrodd med vegetasjon at fuglene hadde problemer med å komme ned til bakken for å bygge rede. Nå beiter kviger fra Bjølsund Søndre i området om sommeren; dette holder vegetasjonen i sjakk og fremmer dyrelivet.


Kilder:

  • Ingri Rosén Guren, Baard Rosén
  • Berggren, Magne: Rygge, Bind 3, Tiden 1800 til 1980. Utgitt av Rygge-Vaaler Sparebank, 1990


IE, AS, JK