Kurefjorden

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kurefjorden er ca. 6 kilometer lang, men grunn fjord som skjærer inn i landet mellom Rygge og Råde. Den innerste delen av Kurefjorden er vernet som naturreservat og er vurdert som internasjonalt viktig. Store mudderområder blottlegges ved fjære sjø, noe som danner grunnlaget for den rike faunaen i området. Flere holmer og skjær ligger i fjorden. Områdets viktigste funksjon for fuglelivet er som rasteområde for for trekkfugler vår og høst.

Kurefjorden naturreservat er et skjermet våtmarksområde med store mudderflater, svaberg, frodig vegetasjon og skogkledt åser bakom. Dermed har fjorden et unikt mangfold av fugleliv, det er observert over 250 forskjellige arter der.

Ved forrige århundreskifte var det kvarts- og feltspatbrudd langs Kurefjorden. Før 1650 var det et aktivt ladested her, særlig ved eksport av tømmer.

I dette området ligger flere oldtidsgårder som Nærum, Opstad og Kure, og middelalderbosetningene Kubberød og Bråthu. Sildebaugen er en gammel strandsitterbebyggelse og fiskehavn, mens Møvik har gammel fritidsbebyggelse.


Kilder:

  • Rygge kommunes kulturminneplan
  • Rune Botnemyr
  • Fylkesmannen i ØstfoldEV