Kvikkleire i Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Kvikkleire i Moss I forskjellige analyser for kvikkleire i Mosseregionen er det for Moss kommune angitt «ustabile grunnforhold» for fire områder: Moss havn og sentrum, på begge sider av Mossesundet og ved Mosseelva. Sonen sør for Moss sentrum går fra fra sjøen ved Snorres vei I forbindelse med Moss havn KFs planer for utfyllinger og aktiviteter i tilknytning til Værlebukta er det beskrevet funn av kvikkleire i enkelte prøveserier.

Kvikkeleire er også registrert ved Rosnes på Jeløy.

Et område rett øst for Møllebakken på Kambo er registrert for videre oppfølging. Området her er flatt på begge sider av bekken og bekkebrinken er inntil 5 m. Bak industriområdet på sørsiden av Møllebakken er det en trang slukt. Det er fjell på begge sider, og det er tett skog slukten og i tillegg ligger den bak et eldre industriområde.

Også i forbindelse med utvikling av et boligområde i Øreveien er det påvist kvikkleire. Området er befart, men det er for flatt til at det er aktuelt å foreslå en risikosone der.

I forbindelse med utvikling av Verket er det også påvist kvikkleire ved grunnundersøkelser

Det er også påvist kvikkleire ved Festestranda og øst for Carlbergåsen.

Ved befaringen av Refsnes ble det i forbindelse med husbygging på oversiden av Refsnes gods observert stabiliseringsarbeider og tilsynelatende meget bløt leire. I datarapporten fra 2016 beskrives leire (og silt) i to nivåer, henholdsvis ca. 2,5-15 og ca. 17-25 meter under terreng. Det beskrives ikke som kvikkleire i rapporten.

Generelt kan det også finnes kvikkleire under marin grense, noe som gjelder hele Moss. Det er også områder i kommunen som ikke har vært kartlagt.

På grunn av kvikkleiren har kommunen nedlagt byggeforbud på flere steder. Unntak er gitt for Bane Nors anegg av dobbelt jernbanespor gjennom sentrum, det det gjøres ekstra tiltak for å stabilisere grunnen.

Kilder:

  • Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE)
  • Norges Geotekniske Institutt (NGI)
  • Moss Avis

...

EV