Løken Søndre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Løken Søndre, gnr. 173, bnr. 1, er en av Løken-gårdene.

Løken Søndre har 90 daa innmark, jordsmonnet er siltblandet moldjord. Gården produserer poteter (fabrikkpoteter til Findus), og beter (rødbeter til Nora).

Nåværende (2024) eier er Per Harald Svendsen, han tok over gården i 1988.

Gården har vært i slektens eie siden 1917, da Harald Svendsen, farfar til nåværende eier, kjøpte gården. Harald Svendsen kom fra Tjølling i Vestfold og ble lærer på Melleby skole. Håkon Svendsen, far til nåværende eier, kom til Løken Søndre da han var 3 måneder gammel.

Fram til krigsårene var Harald Svendsen på Løken Søndre ligningssekretær i Rygge, og Wilhelm Løken på Løken Vestre var kommunekasserer. Begge disse jobbene var bi-erverv ved siden av gårdsdriften. Disse to kontorene utgjorde en vesentlig del av kommunens administrasjon.

Per Harald Svendsen har tidligere arbeidet i Felleskjøpet. Han har vært medlem av Landbruksnemnda. Han har også vært medlem av kommunestyret i Rygge, delvis som varamann, delvis som fast medlem, i til sammen 40 år.

Den vakre hovedbygningen fra 1854 har halvvalmet tak, som er vanlig på gårder i Østfold.  • Kilde:
  • Per Harald Svendsen, Randi SvendsenIE, AS