LO

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

LO, Landsorganisasjonen I Norge

LO er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 22 fagforbund er tilsluttet LO.


Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN) organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) organiserer arbeidstakere innen logistikk og privat gods- og persontransport.

Norsk Tjenestemannslag organiserer tilsatte i staten og "virksomheter som ikke går inn under andre LO-forbunds organisasjonsområde" f.eks. administrative stillinger innenfor samferdselsektoren.

Norsk Manuellterapiforening (NMF) organiserer de fleste manuellterapeutene i Norge. Foreningen er åpen for manuellterapeuter, fysioterapeuter med takst A8 kompetanse og manuellterapistunter.

Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.), organiserer lokomotivførere,lokomotivførerstudenter,lokomotivleder og annet administrativt lokomotivpersonale.

Norsk Jernbaneforbund (NJF) organiserer alle ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS med datterselskaper som f.eks. Nettbuss A/S. I tillegg kommer Flytoget MT AS, Selexa, Bane-Tele AS og Nettlast AS.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) organiserer arbeidstakere, studenter og ledere på alle nivåer i kriminalomsorgen

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) organiserer i hovedsak arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid og ansatte i renholdsbransjen.

Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) organiserer fotball, håndball, ishockeyspillere- samt individuelle utøvere.

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten og NAVO- virksomheter.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Forbundet organiserer også studenter til disse yrkene.

Fagforbundet er en sammenslutning av Norsk Helse- og sosialforbund og det tidligere LO- forbundet Norsk Kommuneforbund. Fagforbundet organiserer medlemmer i kommunal, fylkeskommunal og privat sektor.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) organiserer journalister, redaktører, disponenter, layout tegnere og fotografer.

EL & IT forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjon-, energi-, forsyning-, elektro-, og IT bransjen.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) organiserer ledende- og tekniske funksjonærer innen ulike bransjer i privat sektor. FLT organiserer ansatte på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper. Medlemmene er i hovedsak sysselsatt i privat kunnskaps- og teknologibedrifer, industri og service, herunder ordinært ansatte i vekst- og attføringsbedriftene.

Handel og Kontor (HK) organisere arbeidstakere innen handel, service og administrasjon i privat sektor. Hovedområdene er butikkansatte innen privat varehandel og i Coop- systemet, funksjonærer i industrie, lagerfunksjonærer, selgere, ansatte i reiselivsbransjen og luftfarten, ansatte i fagbevegelsen og private organisasjoner, samt arbeidstakere i forlag, media, finans, eiendom og Vinmonopolet.

Industri Energi (IE) organiserer arbeidstakere i norsk industri på land og offshore. Forbundet er en sammenslutning av Norsk Kjemisk industriarbeiderforbund, NOPEF og Norsk treindustriarbeiderforbund. IE er et av de LO`største fagforbund i privat sektor og organiserer hovedsaklig medlemmer sysselsatt i petroleumsindustrien, solenergi, petrokjemisk og farmasøytisk industri, aluminium og annen metallproduksjon.

Musikernes fellesrganisasjo (MFO) er Norges største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) er en sammenslåing av Den norske Postorganisasjonen og Norsk Postforbund. Postkom organiserer i Posten Norge, Nets AS, Mirror Accouting AS, Bring warehousing AS, Bring Express Norge AS og Bring Parcell AB.Artikkelen er skrevet av: Irene Torstenson (IT)