Landstad, M. B

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Magnus Brostrup Landstad ( 1905 - 1997 ) Ingeniør, teknisk direktør og byhistoriker . Magnus Bostrup Landstad var oldebarn av den kjente salmedikter og prest med samme navn . Født i Kristiania , utdannet ved Oslo Tekniske Skole . Landstad ble ansatt som kjemiker ved Helly-Hansen A/S i 1934 , senere ble han driftsingeniør , overingeniør og teknisk direktør . Landstad spilte en sentral rolle da Helly-Hansen i 1950-60-årene gikk inn i plastalderen .

Foregangsmann i samarbeidet mellom industri og skole både i Moss og i landsmålestokk . Som formann i Moss Industriforenings komite for kontakt skole - industri , ledet han arbeidet med å skape forståelse hos ungdomsskolens elever for hva industrien kan gi dem av oppgaver og utfordringer . Æresmedlem i Moss Industriforening for sitt arbeide på dette felt .

Han gjorde også en stor lokalhistorisk innsats med forskning , foredrag og dokumentasjon om byutvikling , bedriftshistorie og slekters historie , og nedla et betydelig arbeid med sikring av lokalhistorisk kildemateriale . Medlem av bokkomiteen for alle tre bind av " Moss Bys Historie " . Æresmedlem i Moss Ættehistorielag . Skrev sammen med Mentz Schulerud boka "Helly-Hansen i hundre år" i 1977 .

Etter 1945 var han i flere perioder medlem av Moss Bystyre (H) og av flere kommunale utvalg . Ivrig radioamatør og æresmedlem av Norsk Radio Rele Liga . Sambandssjef i MILORGs distrikt 11 (Østfold) under Den annen verdenskrig , deretter sambandssjef i Heimevernet .

Landstad fikk H.M.Kongens fortjenestemedalje i gull i 1977 og var den første vinneren av Mossianaprisen i 1984 .

FTB og PE

'Kilder: Moss Bys Historie bd 3 av Nils Johan Ringdal, Moss 1994 , Norsk Biografisk leksikon