Liigbærerlaug

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Matrikkelkart Illustrasjonsbilde. Mal:Foto

Et Liigbærerlaug ble opprettet i Moss. Valgte embedsmenn var: 1 oldermann, 2 bisuldere og 2 bedemenn.
Dette var en ordning hovedsakelig for byens håndverkere og var for medlemmer av lauget og deres familie.
Lauget ble stiftet 6. april 1800 under navnet "Moss Bys Venskaps Forening Liigbærerlaug".

Når medlemmer av lauget eller deres ektefeller døde, ble det utbetalt begravelsesstøtte fra laugets felles kasse.
Beløpet varierte fra 10 til 30 spesidaler avhengig av hvor lenge man hadde vært medlem.
Lauget påtok seg også oppgaven med å bære fremmede lik til gravstedet. Dette kostet mellom 4 og 20 spesidaler avhengig
av sosial status og formue til den avdøde. For laugets egne medlemmer sto det i laugets statuetter nummer 12:
"Lauget bærer sine egne medlemmer, samt deres koner og barn, til graven uten noen form for betaling."