Litteratur om Rygge

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Asheim, Vidar; Bratterud, Ingjerd:

Trær og kulturlandskap. En registrering av trær i Rygge kommune

Utgitt av Treets Venner, Det norske hageselskap, 1984, 2. opplag, Miljøvernavdelingen i Østfold, 1991


Bandlien, Bjørn (red.)

Arvegull. Rygge kirke

Utgitt av Forlaget Press, 2019, i samarbeid med Moss kommune


Berggren, Magne:

Rygge. Bind 3. Tiden 1800 til 1980

Utgitt av Rygge-Vaaler Sparebank, 1990


Berggren, Magne; Grytdal, Per; Karlsen, Willy (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang ikke oppgitt, kanskje årgang 13

Utgitt av Rygge Historielag, 1997


Berggren, Magne; Heimdal, Alfred; Mehren Olsen, Else (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang 12

Utgitt av Rygge Historielag, 1993/1994


Båtvik, Jan Ingar:

Vegetasjonssamfunn og sjeldne karplanter i Rygge kommune, Østfold

Utgitt av Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Østfold, 1994


Flood, Ingeborg:

Rygge. Bind 1. Gårder og slekter

Utgitt av Rygge Sparebank, 1957


Funderud, Knut:

Grunnlovsjubileet 1814 – 2014. Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold

Utgitt av Rygge kommune, 2014


Funderud, Knut; Ombustvedt, Åse; Akerhaugen, Birgitte (red.):

Ryggiof IX. Rygge Museum og Historielags årbok

Utgitt av Rygge Museum og Historielag, 2015


Funderud, Knut; Akerhaugen, Birgitte (red.):

Ryggiof X. Rygge Museum og Historielags årbok

Utgitt av Rygge Museum og Historielag, 2017


Funderud, Knut; Rolf, Ernst (red.):

Ryggiof XI. Rygge Museum og Historielags årbok

Utgitt av Rygge Museum og Historielag, 2019


Gundersen, Jon:

Moss og Omegn Epilepsiforening (med stoff om Kure i Rygge)

Utgitt av Moss og Omegn Tenkepark, 2017


Hancke, Johan (red):

Kollen 1917 – 2017. Hundre år på Kollen

Utgitt av firma Albert Collett, 2017


Hansen, Per André:

Kulturlandskapet ved Værne Kloster. Registrering av kvaliteter, Analyse av mulige trusler, Skissering av aktuelle tiltak

Utgitt av Rygge kommune, 1996


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Mikarlsen, Ragnar; Paulsen, Aud Ellen; Sørenssen, Aimar (red.):

Rygge Historielags Tidsskrift, årgang 8

Utgitt av Rygge Historielag, 1990


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Omberg, Kjell O.; Skordal, Reidar M.:

Kirkebok, Rygge prestegjeld, 1725 - 1734

Utgitt av Rygge Historielag, 1986


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Paulsen, Aud Ellen:

Kirkebok, Rygge Prestegjeld, 1735 - 1744

Utgitt av Rygge Historielag, 1987


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Paulsen, Aud Ellen:

Kirkebok, Rygge prestegjeld, 1745 - 1754

Utgitt av Rygge Historielag, 1988


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Paulsen, Aud Ellen:

Kirkebok, Rygge prestegjeld, 1755 - 1764

Utgitt av Rygge Historielag, 1990


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Paulsen, Aud Ellen:

Kirkebok, Rygge prestegjeld, 1765 - 1774

Utgitt av Rygge Historielag, 1992


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Paulsen, Aud Ellen:

Kirkebok, Rygge prestegjeld, 1775 - 1784

Utgitt av Rygge Historielag, 1993


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Paulsen, Aud Ellen:

Kirkebok, Rygge prestegjeld 1785 - 1794

Utgitt av Rygge Historielag, 1996


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Skordal, Reidar M.; Omberg, Kjell O. (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang 1

Utgitt av Rygge Historielag, 1983


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Skordal, Reidar M.; Omberg, Kjell O. (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang 2

Utgitt av Rygge Historielag, 1984


Henriksen, Harry; Kure, Søren; Skordal, Reidar M.; Omberg, Kjell O. (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang 3

Utgitt av Rygge Historielag, 1985


Johannessen, Arnulf; Onsaker, Ragnar:

Kyst og herregårdslandskapet i Rygge

Utgitt av Moss og omegn tenkepark, 1992


Johansen, Ketil:

Asbjørn Grønvold – en bygdepoet

Utgitt av Rygge Historielag, 2006


Johansen, Ketil:

Gårdsmalerier fra Rygge

Utgitt av Rygge Museum, 2004


Johansen, Ketil:

Rygge, Bosteder og slekter, Bind 1, Rør – Halmstad

Utgitt av Varna forlag, 2018


Johansen, Ketil:

Rygge, Bosteder og slekter, Bind 2, Gate – Halmstad

Utgitt av Varna forlag, 2019


Johansen, Ketil:

Rygge, Bosteder og slekter, Bind 3, Goen, Eskelund, Maolvik og Rosnes

Utgitt av Varna forlag, 2020


Johansen, Ketil:

Rygge, Bosteder og slekter, Bind 4, Kure, Kubberød, Nærum, Møvik, Sildebaugen, Støtvik Nedre, Tollefsrød

Utgitt av Varna forlag, 2021


Johansen, Ketil:

Rygge, Bosteder og slekter, Bind 5, Grefsrød, Saltbohuset, Amundrød, Støtvik Mellom

Utgitt av Varna forlag, 2022


Johansen, Ketil:

Rygge, Bosteder og slekter, Bind 6, Støtvik store

Utgitt av Varna forlag, 2022


Johansen, Ketil:

Rør – en eldgammel grend i bygda

Utgitt av Rygge Museum, 2001


Johansen, Ketil (red.):

Ryggiof I, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2000


Johansen, Ketil (red.):

Ryggiof II, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2001


Johansen, Ketil (red.):

Ryggiof III, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2003


Johansen, Ketil (red.):

Ryggiof IV, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2005


Johansen, Ketil (red.):

Ryggiof V, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2007


Johansen, Ketil; Mikarlsen, Ragnar; Sørenssen, Aimar (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang 10

Utgitt av Rygge Historielag, 1992


Johnsrud, Nils Petter:

Kulturhistoriske bygninger i Værne Kloster-området

Utgitt av Rygge kommune, 1996


Larsen, Anne Sofie (red.):

Turveiguide Rygge

Utgitt av Rygge Museum, 1997


Lyby, Anne Kari:

Værne Kloster

Utgiver ikke oppgitt, årstall ikke oppgitt


Mehren Olsen, Else (red.):

Ryggiof VI, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2009


Mehren Olsen, Else (red.):

Ryggiof VII, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2011


Mehren Olsen, Else (red.):

Ryggiof VIII, Rygge Historielags årbok

Utgitt av Rygge Historielag, 2013


Mikarlsen, Ragnar; Sørenssen, Aimar; Johansen, Ketil (red.):

Rygge Historielag Tidsskrift, årgang 9

Utgitt av Rygge Historielag, 1991


Nilsen, Knut A.:

Larkollboken

Utgitt av Moss Avis, 1981. 2. utgave 2013


Opstad, Lauritz:

Rygge, Bind 2, Bygdehistorien i Rygge inntil 1800

Utgitt av Rygge Sparebank, 1957


Steinum, Arne:

Rygge Kirke, jubileumsbok

Utgitt av jubileumskomitéen, 1990


Sundt, Alfhild:

Værne Kloster gjennom ca. 1000 år

Utgitt på eget forlag, 1959


Svandal, Trond:

Hellige krigere, Johannitterne på Værne kloster

Utgitt av Valdisholm forlag, 2010


Sørenssen, Ragnhild:

Det startet på Raet

Utgitt på eget forlag, 1997


Ukjent (red.):

Manntallene 1664 og 1666, Rygge prestegjeld

Utgitt av Rygge Historielag, 1984


Ukjent forfatter eller redaktør:

Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen, 2. Forvaltning av ressurser og verdier. II. Modellanalyse av Rygge kommune

Utgitt av Nordisk ministerråd, 1987


Ukjent forfatter eller redaktør:

Larkollen kapell, Historien 1888 – 1990

Utgitt av Rygge Menighetsråd, 1990


Vogt, David:

Fornminner og forhistoriske kulturspor, «Værne Kloster-området»

Utgitt av Østfold fylkeskommune, 1996


Ødegaard, Signe Elisabeth:

Alvhild Bratt. Med hjertet i Larkollen

Utgitt av ProArk Forlag, 2014AS