Lyby Nordre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Denne siden er under arbeid

Lyby Nordre, gnr 174, bnr 1, er en av Lyby-gårdene.

Gården har 115 daa innmark og 96 daa skog. Jordsmonnet i innmarka er leirholdig. I skogen er jorda mer sandholdig, men av høy bonitet (bortsett fra litt fjell).

Den daværende hovedbygningen brant i 1824, den nåværende er sannsynligvis reist kort etter dette.

Det ligger to gravhauger på gården.

Ragnhild Lyby Bakke og Kim Knutsen har bodd på gården siden 2010. Gården har vært i slekten siden 1791, Ragnhild er 7. generasjon.

Jorden er bortleid, den brukes til å dyrke korn, raps og grønnsaker.

Gården har ingen dyr til kommersielle formål, men høns og ender, kaniner og katt, hund og hest til hygge og glede.Kilder:

Ragnhild Lyby Bakke, Kim Knutsen

Bygdebok for Rygge bind 1


IE, AS