Lyby Søndre

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Lyby Søndre, gnr 175, bnr 2, Kirkeveien 125, er en av Lyby-gårdene.

Gården har 376 daa innmark og 178 daa skog. Gården produserer bygg, hvete og havre av såkornkvalitet, alle som vårkorn. Gården leier ikke bort noe av arealet og leier heller ikke inn tilleggsjord.

Dagens eierfamilie tilhører Kure-slektslinjen i Rygge. Søren Olsen Dilling og Allette Dilling kjøpte Lyby Søndre i 1884. Deres sønn Per S. Lyby, gift med Maren, tok så over gården, deretter deres sønn Søren K. Lyby, gift med Gudrun, så Svein G. Lyby, gift med Astrid. Dagens eier er deres datter Solveig Marie Lyby. Lyby Søndre har alltid vært drevet av flere generasjoner samtidig.

Hovedbygningen er reist rundt 1860 av daværende eier Anders Nilsen Kure. Den ble senere påbygd i 1920-årene. Driftsbygningen er fra 1930-årene.

Det ligger en gravhaug på gården. I 2023 ble det med metalldetektor funnet en sølvmynt fra vikingtiden på et jorde på gården.

Lybystua som er gjenreist på Bygdetunet i Rygge, kommer fra Lyby Søndre, hvor den var bryggerhus fra 1850-årene. Det var antakelig det første huset i gamle Rygge kommune med innlagt vann.

Telthuset er flyttet fra Nordre Smålenske Dragonkompanis ekserserplass på Høiden til Lyby Søndre for å brukes til stabbur. Telthuset er utstyrt med et blått skilt med historiske opplysningen om bygningen (se Blå skilt).


Kilder:

  • Svein Gunnar Lyby
  • Astrid Lyby
  • Solveig Marie Lyby


IE, AS