Menighetssalen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Menighetssalen i Moss ble etablert da Moss menighet på 1960-tallet fikk en gammel trebygning, Wessmanngården, i testamentarisk gave. Den lå i Dronningens gate 25, ved siden av Parkteatret. Bygningen var i dårlig forfatning. Den ble revet og erstattet av det som ble kalt Hygeabygget. Moss menighet leide et stort rom i annen etasje til sin virksomhet og brukte dette som menighetssal i mange år. I 2008 fikk Moss menighet overta det gamle Bedehuset, nå Arena, og menighetssalen ble stående tom i flere år. I 2014 sa menigheten opp leieforholdet der.

Kilde:

  • Torgeir Willadsen/ Moss Avis

Skrevet av Elisabeth Vogt