Miljøløftet Moss

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Miljøløftet Moss

Miljøløftet Moss er et samarbeid fra 2019 mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og BANE NOR om areal- og transportutviklingen i Moss kommune. Dette er en fortsettelse av Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling 2014–2019 som ble inngått 15. mars 2014. Ett av målene er å få nullvekst i intern personbiltrafikk og få folk til å bruke mer miljøvennlige transportformer. For å få til det må busstilbudet bedres og forholdene for syklistene bli bedre. HjemJobbHjem er et pilotprosjekt for bedrifter for å redusere bruken av privatbil til arbeidsreiser. Kilder:

  • Moss kommune
  • Statens Vegvesen

---

EV