Moss Borgerkorps

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Borgerkorps ble opprettet en gang etter at Moss fikk bystatus i 1720, og før 1733. Dermed skulle byen kunne forsvare seg selv. Borgerne - eller skatteyterne - i byen var med i borgerkorpset, mens fattigfolk, arbeidere og tjenere sto utenfor. Offiserene ble valgt blant de rikeste kjøpmennene, mens håndverksmestrene og høkerne var korpsets menige. I tillegg til offiserene kunne korpset benytte seg av byens tamburer. Borgerkorpset ble borte noen år, men ble gjenopprettet i 1801.

Øvelsene ble gjerne gjennomført før kirketid på søndager. Borgerkorpset ble delvis erstattet av Jegerkorpset fra 1808, det ble først nedlagt i 1874.


Kilder:

  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
  • J.H. Vogt: Glimt fra Moss gjennom 700 år
  • Ørnulf ReeSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)