Moss Bryggeri

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss Bryggeri i Henrich Gerners gate 10 fotografert i mai 2014. I forgrunnen litt av Heilmannparken. Til høyre skimtes Fehuset. Fotograf: Bjørn Wisth
Moss Bryggeri slik det så ut i 1926. Bildekilde: faksimile fra Rolf Kr. Nilsen: "Vårt eget brygg. Moss Bryggeri 150 år, 1988
Carl A. Heilmann, bryggeriets eier og leder fra 1950. Bildekilde: faksimile fra Rolf Kr. Nilsen: "Vårt eget brygg. Moss Bryggeri 150 år, 1988
Moss Bryggeris gamle verkstedbygg som i flere år har huset Momentum Kunsthall. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.
Maltextrakt og maltblokker - kjente og kjære produkter fra Moss Bryggeri gjennom en menneskealder. Bildekilde: faksimile fra Rolf Kr. Nilsen: "Vårt eget brygg. Moss Bryggeri 150 år, 1988
Moss Bryggeri med sine produkter var selvsagt representert på 4-kortene som ble utgitt på 1950-tallet. Foto: Bjørn Wisth

Moss Bryggeri hadde en turbulent start. I 1838 startet Mathias Calmeyer Gude det første virkelige bryggeriet i Moss, Gudes Bryggeri. Det var også et ølbryggeri i Kongens gate 15. Det fikk i 1875 navnet Moss Bryggeri. Det ble en sterk konkurrent til bryggeriet i Storgaten, og begge slet økonomisk. Moss Bryggeri ble etablert i 1875, men firmaet opphørte i 1882. Moss Bryggeri ble opprettet påny høsten samme år, men ble slettet igjen i 1899. Det gjenoppsto som Moss Bryggeri og Mineralvandfabrik samme år, men ble igjen slettet av handelsregisteret i 1907. Imens, i 1903, ble bryggeriet avløst av De Forenede bryggerier, og de to bryggeriene fusjonerte. I 1910 ble navnet Moss Aktiebryggeri.

I 1910 gikk Alfred Konrad Rossing Heilmann inn som ny disponent, og fra 1911 ble han både disponent og bryggerimester. Åtte år senere – i 1918 – overtok Alfred R Heilmann som eneeier. Fra da av var navnet Moss Bryggeri. Heilmann kjøpte Gernergården, Henrich Gerners gate 10, 8 og 9 av De norske Gjær- og spritfabrikker.

Hans sønn Carl Alfred Rossing Heilmann overtok bryggeriet i 1950. Hovedproduktene var først og fremst et stort sortiment av øl og senere mineralvann. Maltekstrakt og maltblokker var også et skattet produkt. På 1930-tallet hadde bryggeriet sin egen kullsyrefabrikk. Tørr-is var også et produkt.

I de første årene etter 2.verdenskrig solgte bryggeriet sirup på små glass. Bryggeriet hadde sin egen vaskebar i etterkrigsårene, der byens befolkning kunne komme og vaske klær. Vaskemaskinen var ikke allemannseie på den tiden.

I 1991 meldte bryggeriet oppbud og Carl A R Heilmann gikk i kompaniskap med Lerumgruppen i Sogndal. Dermed ble Moss Aktiebryggeri AS etablert.

I 1998 ble Moss Bjørnebryggeri etablert, eid av det danske bryggeriet Harboe (Harboe Norge). Men bare fem år senere sa Harboe Norge opp sitt leieforhold i Henrich Gerners gate 10, og det ble slutt på bryggeridriften.

I 2009 kjøpte Punkt Ø eiendommen Henrich Gerners gate 8 av Eiendomsselskapet C A Heilmann AS og etablerte Momentum Kunsthall, etter å ha leid lokalene fem år. Men bare fire år senere (2013) solgte Punkt Ø kunsthallen til Asterix AS. Leieavtale mellom partene er inngått ut 2017.

I 2019 kjøpte Osloselskapet Fauna Eiendom hele eiendommen til det gamle bryggeriet. De planlegger å bygge leiligheter i de fredede bygningene, DVs hovedbygningen, stallen, det gamle bryggeriutsalget, og deler av sidebygningen. I den gamle fabrikkdelen håper eierne å få startet næringsvirksomhet.


Se også: Momentum - Punkt Ø - Gernergården

Kilder:

  • Trine Lise Heilmann
  • Karin Behn Skjævestad: Glimt fra Henrich Gerners gate
  • Daglig leder i Fauna Eiendom, Rasmus Os til Moss Avis

---

EV