Moss Magasinet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Redaktør av Moss Magasinet Ivar B. Johansen med utgaven for 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Foto: Bjørn Wisth


Moss Magasinet Moss Magasinet har foreløpig utkommet med 35 utgaver på 38 år, 1982 - 2019. Tre år er det ikke kommet ut.

Moss Magasinet så dagens lys julen 1982. En ide av Frank Berg (Montanus), som da jobbet i Moss Dagblad, ble lansert for formann Walther Edfeldt i Moss Pensjonistforening. Han ville gjerne gi ut et julemagasin for pensjonistene i Moss.

I starten bar det vel preg av å være et julemagasin som lanserte gode historier om jul og tiden rundt jul. Det ble skrevet mange gode historier om julen og hvordan den feires i de mange mossehjem og med hilsener fra byens prominte med lederverv både her og der.

Sammen med Per Brun Svendsen, som hadde ansvaret for annonsesalg og bladsalg, var Frank og bladet med på å skaffe pensjonistforeningen en ikke helt ubetydelig inntekt. Per Brun Svendsen og Frank Berg utga bladet sammen med sine mange skribenter frem til 1988. De siste to årene hadde Geir Hansen gått inn som medhjelpende redaktør.

Året etter kom det av ulike årsaker intet magasin, men i 1990 dukket det igjen opp for salg til byens borgere. Da med en ny redaktør, Gunnar W. Richter Johansen. Han var redaktør bare dette ene året, så i 1991 var Frank Berg og Geir Hansen tilbake. Disse to var redaktører også i årene 1992 og 1993.

I 1994 var det Paul Norberg og Jon Steinar Olsen som var redaktører, mens året etter, i 1995 hadde Jon Steinar fått med seg Rune Lysø.

I 1996 kom det heller ikke ut noe magasin, men Rune Lysø er igjen redaktør i 1997. Denne gang sammen med Tore Kubberød og Ivar B Johansen. Disse tre samarbeidet om utgivelsen i året etter 1998, mens det igjen ble et opphold i 1999. Årsaken denne gang var nok at Per Bruun Svendsen ville gi seg med ansvaret for annonser og økonomien. Dette var jo meget forståelig, med tanke på at den godeste Per ikke lenger var blant de yngste i redaksjonen. Året etter, i 2000 ble det en ny løsning. Firmaet PS Press, med Einar Pettersen i spissen sa seg villige til å stå for både layout og annonsesalg. Dette løste problemet med det økonomiske ansvaret, og PS Press er fra da utgiver.

2002 hadde Tore Kubberød tatt seg en pause, og Ivar B Johansen sammen med Rune Lysø sto for utgivelsen. 2003 var det bare Ivar B Johansen som var redaktør, mens han året etter - i 2004 - igjen fikk hjelp av Tore Kubberød.

Fra 2005 og frem til utgivelsen i 2019 har Ivar B Johansen vært alene som redaktør. Utgivelsene har som nevnt gått i regi av PS Press, og ikke minst ved hjelp av de utrolig mange og arbeidsvillige skribentene. Uten disse hadde det vært helt umulig å ha klart å stå for utgivelse alle disse årene.

Dagens Moss Magasinet har nok skiftet litt karakter etter som årene har gått, men vi har alle som har vært redaktører forsøkt å holde bladet i den ånd og form som Frank ville det skulle være. Litt modernisering har det vel vært umulig å unngå, men tilbakemeldingene har vært gode. Vi holder stadig fokus på lokalhistorie og ikke minst på alle hverdagsheltene i Moss og omegn.


Kilde:

  • Ivar B JohansenArtikkelen er skrevet av: Irene Torstenson (IT)