Moss Samlags legat for Moss Bys Vel

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Samlags legat for Moss Bys Vel skal støtte samfunnsgavnlige formål som faller utenfor kommunens lovfestede oppgaver. Moss Samlag for handel med Brændevin og øl ble dannet i 1883 etter pålegg fra Staten for å få kontroll over spritomsetningen i byen. Alle tidligere rettigheter til salg og skjenking av brennevin ble overført til det nye samlaget i 1885, som fikk eneretten til slik omsetning. Formålet var å virke regulerende og kontrollerende på alkoholforbruket og dermed forebygge misbruk. Samlaget ble nedlagt i 1908. Statuttene sa at overskuddet skulle brukes til blant annet allmennyttige formål i Moss. Det nye Samlaget kom i gang fra nyttår 1885 med ett utsalgssted og to skjenkesteder. Blant tiltakene som fikk mye støtte var Moss Folkeskole, som senere ble Skarmyra skole og nå Allaktivitetshuset.

En folkeavstemming i 1907 førte til at Samlaget ble oppløst og dets midler ble overført til Moss Samlags legat for Moss Bys Vel. Til forvaltning av formuen ble Selskabet til Moss Bys Vel stiftet og første generalforsamling avholdt 31. mai 1912.


Kilder:

  • Fredrik Th. Bolin
  • J.R. Schreiner: Bidrag til Moss bys historie
  • Per Edfeldt og Finn Saugestad: Brennevinsproduksjon i Moss på 1800-tallet
Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)