Moss i Sentrum

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss i Sentrum ble etablert i 2016 av Moss Gårdeierforening og har i 2022 ca. 100 medlemsbedrifter. Oppgaven er å bygge omdømme, synliggjøre aktiviteter og bedriftene og markedsføre Moss sentrum. Moss i Sentrum utgir magasinet "Moss I Sentrum" to ganger i året, i juni og november, og utgir månedlige nyhetsbrev. Foreningen samarbeider tett med Byliv. Daglig leder sitter i bylivssekretariatet. Er også i tett dialog med gårdeiere om å fylle tomme lokaler. Bidrar i møter mellom gårdeier og nyetableringer.

Jobber aktivt med å inkludere nye gårdeiere.

Kilde:

  • Moss i Sentrum

EV