Moss kunstforening

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss kunstforening ble stiftet i 1944.

Moss kunstforening ble stiftet som en åpen, frivillig medlemsforening i april 1944 og er medlem av den nasjonale paraplyorganisasjonen Norske Kunstforeninger. Et eget styre drifter foreningen som de siste årene har hatt i gjennomsnitt rundt 250-300 medlemmer. Medlemmene betaler årskontingent og er selv med på dugnadsbasis som vakter under de åpne, skiftende utstillingene i bygningen Moss kunstgalleri ved Kirketorget i byens sentrum. Foreningen arrangerer normalt ca. 8 salgsutstillinger per år med profesjonelle kunstnere fra hele Norge.

I mange år hadde kunstforreningen en omflakkende tilværelse på skoler og andre egnede lokaler i byen. Men i 1969 kunne foreningen flytte inn i et nytt flott galleri i sentrum, takket være en testamentarisk gave fra skipsreder Biørn Biørnstad, samt tilskudd fra Norsk Kulturråd, Moss Sparebank og Moss kommune.

Gaven fra Biørnstad omfattet også hele hans malerisamling. Betingelsen var at Moss kommune måtte holde kunstforeningen med lokaler så lenge den eksisterte. Dermed ble Moss kunstgalleri bygget i Chrysties gate i 1966. Men da denne bygningen måtte rives for å gi plass til utvidelsen av Kirkeparken videregående skole, måtte kommunen skaffe foreningen nye lokaler. Dermed fikk Moss kunstgalleri fra 2005 disponere første etasje og kjelleren i det tidligere Moss Bibliotek.

Deler av samlingen til Moss kunstforening leies ut til offentlige institusjoner, for eksempel Moss kommune, NAV, og diverse firmaer i Moss. Men foreningen prøver også å stille ut deler av den faste samlingen jevnlig, og viser samtidig et "månedens bilde" fra den faste samlingen. Det er stor rift blant kunstnere om å få stille ut i Moss. Moss kunstforening viser syv-åtte utstillinger i året, og hver varer fire-fem uker. Medlemmene sitter selv vakt under utstillingene. Moss kunstforening er den største kunstforeningen i Østfold. Den er medlem av Norske Kunstforeninger.


Kilder:

  • Olav Hansen
  • Foreningens hjemmeside

Artikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)