Moss og omegn Musikkråd

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss og Omegn Musikkråd (Musikkrådet) ble stiftet 17. mars 1946. Musikkrådet er en paraplyorganisasjon - et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for lag og foreninger i Moss og omegn med musikk/musikkutdannelse/musikkinformasjon, musikkformidling, sang og dans som sentrale oppgaver. Musikkrådet skal arbeide for å fremme musikklivet i Moss og omegn ved å tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings- og studievirksomhet i musikk/sang/dans og slik sett være et serviceorgan for det lokale musikklivet Det skal utvikle kontakt og samarbeid innen det lokale musikklivet og være et musikkpolitisk interesseorgan ved blant annet å ha en rådgivende funksjon for kommunale organer i saker som vedrører musikklivet.

Kilde:

  • Musikkrådets hjemmeside

Skrevet av Elisabeth Vogt (EV)