Mosseregionen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Mosseregionen er et interkommunal politisk råd, og består av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og delvis Vestby, med Moss som regionsenter. Rådet består av ordførerne og en valgt opposisjonspolitiker fra hver kommune. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Vervete som leder av regionrådet går på omgang med to års funksjonstid. Rådet skal arbeide for utvikling av regionen ved forpliktende samarbeid og ivareta regionens interesse overfor fylket og staten.

Disse kommunene har et utbredt samarbeid om vann, avløp, brann- og feievesen, legevakt, kultur, miljørettet helsevern, landbruksforvaltning, skatteoppkreving m.m. Det politiske samarbeidet er organisert gjennom Regionrådet for mosseregionen. I Regionrådet sitter ordførere og opposisjonsledere fra Moss, Rygge, Råde og Våler.


Kilde: Moss kommuneEV