Mossevassdraget

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Mossevassdraget har sine kilder i området sørøst for Oslo: Østmarka og Sørmarka. De nordlige delene, som stort sett ligger i Akershus, er rike på innsjøer. Fra den sørligste og også største av disse innsjøer, Mjær, renner Hobølelva ca. 35 km i sørvestlig retning til Vansjø. Foruten Hobølelva får Vansjø tilløp ved Veidalelva, Mørkelva og Svindalselva. Disse tre elvene renner ut i Vansjøs nordøstre del, Rosefjorden, litt nordøst for Hobølelvas utløp i innsjøen.


Vansjø har et areal på ca. 37 km2 og er dannet ved at en stor endemorene fra innlandsisens smelteperiode demmer opp vannet. Storfjorden, Vansjøs største parti som ligger i øst og der alle store tilløpene kommer ut, går over i en vestlig del gjennom noen trange sund.

Denne vestlige delen består av noen fjorder rundt den store Dillingøya. Der er Vestfjorden, Årvollfjorden, Vannumfjorden og Lødengfjorden. Fra Vannumfjorden bukter seg Mosseelva frem ca. 6 km til Mossefossen dam, som ligger nært Moss sentrum bare 500-600 meter fra elvens utløp i Oslofjorden. Vansjø ligger 25 meter over havet og Mosseelvas nedbørfelt ved fjorden er 688 km2.

Mossevassdraget oppstrøms Vansjø kan regnes som uregulert. Her har det vært, og er det til dels fortsatt, bare mindre kraftverk og bruk og små reguleringer med dammer.

Vannstanden i Vansjø måles ved Mossedam, på Mossesiden av Rødsbrua. Kommunene rundt innsjøen har bestemt hvor høy vannstanden skal være, og Glommen og Lågens Brukseierforening beregner reguleringen i forhold til nedbør og tørke.

Vansjø har vært regulert siden 1860-årene da det ble bygget en dam ved Krapfoss for å få mulighet å senke vannstanden generelt, men særlig senke flomvannstanden i innsjøen. Krapfoss lå i det trange parti av elven som ligger ca. en kilometer i luftlinje oppstrøms Mossefossen dam, der Vålervegen passerer i bru over vassdraget. I 1880-årene ble det bygget ny dam litt lengre ned i elven, like oppstrøms Sponvika, den nederste bukta i elven. Dette var fordi Krapfossdammen ikke hadde gitt bedre flomforhold, og i tillegg kunne elven da benyttes for båttrafikk på en lengre strekning. I 1941/1942 ble det så bygget enda en ny dam, til erstatning for den gamle. Denne dammen lå ved Klova, ca. 200 m nedenfor dammen ved Sponvika. I 1985-86, i forbindelse med anlegget av Mossefossen kraftverk, ble dammen ombygget og kalles nå for Mossefossen dam.

I over 500 år har vannkraften i Mossefossen vært utnyttet til drift av forskjellige bruk. Siden 1986 er det Mossefossen kraftverk som benytter det meste av vannet, ca. 17 m3/s som maksimal driftsvannføring. Det tas også ut vann fra Vansjø til den kommunale vannforsyningen.

Kilde:

  • Norges Vassdrags og Energidirektorat

...

EV