NAV

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

NAV i Moss ligger i Prinsens gate 5, med inngang fra Th. Petersons gate.

NAV er en sammenslutning av de kommunale sosialkontorene og de tidligere statlige trygdekontor og arbeidskontor. Sammen skal de bistå mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, med arbeid, sosialstøtte eller trygd. Tjenesten er samordnet med NAV Trygd og NAV Arbeid. I 2009 ble NAV-kontoret opprettet i Moss. NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region Øst-Viken. NAV Moss har organisert oppfølgingsarbeidet i tverrfaglige avdelinger, med egen tverrfaglig avdeling for unge opp til 30 år. NAV Moss og Rygge ble slått sammen i 2019.

NAV Moss består av kommunale og statlige tjenester som har følgende formål: Flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

  • Bedre brukermøter
  • Et velfungerende bo- og arbeidsmarked
  • Rett tjeneste og stønad til rett tid
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Tidligere var de fattige i landet avhengig av gaver fra frivillige givere. Men i 1824 ble fattigvesenet bestyrt av byfogden, sognepresten og en fattigforstander. Byen var delt i 10 fattigkretser med en tilsynsmann eller -kvinner i hver krets.

Moss første kommunale arbeidskontor ble opprettet i 1914. I 1962 overtok staten ansvaret, og Moss, Rygge, Råde og Våler fikk felles Distriktsarbeidskontor. Det forvaltet arbeidsløshetstrygden, ekstraordinær sysselsetting og arbeidsmarkedstiltak. Skiftet navn til A-etat i 2000. Rustjenesten holder fortsatt til i rådhusets sidebygning, Kirkegata 17.

NAV i Mosseregionen har opprettet et eget markedsteam som skal ha spesiell oppmerksomhet på nedbemanning og konkurser, men også et ressurssenter for næringslivet.

Det er bestemt av Nav Øst-Viken skal ha sitt hovedsete i Moss etter 2020.

Kilder:

  • NAV, Moss
  • Wikipedia
  • Fredrik Th. Bolin
  • J.R. Schreiner: Bidrag til Moss bys historie
  • Moss AvisEV