Noatun

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Noatun er i dag en moderne enebolig. Foto: JK (2020)

Noatun (som betyr Njords hjem) ble bygget i 1906 på Urstadhaugen i Rygge av Rygge Ungdomsforening, med økonomisk hjelp av kommunen og Rygge Sparebank. Formålet var at ungdommen skulle ha et sted å være for belærende og utviklende sammenkomster på kristen grunn. Forsamlingshuset fikk en sentral rolle i kommunen, også utenom de religiøse foreningene. I tillegg til å være møtelokaler for den kristelige ungdomsforeningen og andre religiøse organisasjoner, ble en rekke offentlige aktiviteter lagt til det nye møtelokalet. Det ble holdt foredrag og undervist i lokalene. Rygge sentral under Moss Telefonanlegg ble lagt til Noatun i 1908. Samme år begynte kommunen å legge sine kommunestyrer til Noatun frem til 1930. Det ble lagt inn arkivskap og murt et ildfast hvelv der, så kommunens papirer kunne oppbevares trygt.

Denne verdslige utnyttelsen av Noatun falt mange religiøse mennesker tungt for brystet. En rekke kvinner utstyrt med høygafler og sopelimer samlet seg på kirkebakken og marsjerte til Noatun for å drive djevelen ut av huset. De lyktes ikke i det.

Fortsettelsesskolen i Rygge ble lagt til Noatun i 1909. Allerede året etter ble det anlagt bibliotek her. Noatun ble leid ut til den «Kvindelige arbeidstjenesten» i 1943. De 33 menige og befal som bodde der, gjorde obligatorisk tjeneste og utførte gratis arbeid i jordbruket.

I 1982 overdro Rygge Kristelige Ungdomsforening Noatun til Rygge menighet, som i 2001 solgte huset til private. Da ble huset bygget om til enebolig. Inntekten av salget har menigheten avsatt i et eget fond.

Sør for Noatun er det et gammelt gravfelt med 13 hauger fra jernalderen og to røyser fra bronsealderen.


Kilde:


  • Magne Berggren: Rygges historie III
  • Åge Hermansen i Ryggiof IV
  • Rygge kirkes årsberetning

EV