Noregårdene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Noregårdene i Moss ligger sør for Vålerveien, øst for kommunens avfallsplass. Opprinnelig en gård som er nevnt i skriftlige kilder i 1375 og 1391. Men man vet at gården ble ryddet før 800 etter vår tidsregning. Navnet kommer fra ordet norar som betyr et trangt vannløp. I matrikkelen fra 1723 er Nore fortsatt en gård med tillegg av Noreødegården. Nore var da i kongelig eie og hadde 3 hester, 11 creaturer og 8 sauer. (Frederik 4.)

I 1835 var Nore stadig en gård med 14 beboere og 4 hester, 14 kuer, 10 sauer og 3 svin. Senere ble det to Noregårder: Nore nordre og Nore søndre.

I 1865 hadde Nore nordre 3 hester og 9 kuer, og i 1907 4 hester, 10 storfe og 1 svin. Gården besto av 145 mål innmark og 1500 mål skog. Nore søndre hadde i 1865 2 hester og 9 kuer, og i 1907 hadde gården 200 mål innmark og 1800 mål skog pluss 200 mål havnehage med skog. I moderne tid har begge gårdene korndrift, og husdyrene er borte.


Se også: Noreødegården


Kilder:

  • Norske gaardnavne (Kristiania 1897)
  • Moss Herred 1814-1914 (Moss 1914)
  • Moss Bys Historie, bind 1 og 2 (Moss 1989)Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)

Denne siden er sist redigert av JL 14. mar 2014 kl. 11:38 (UTC)