Nyquist, Johan Kjertner

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Johan Kjertner Nyquist (1839-1930). Handelsfullmektig, grosserer og ordfører.

Johan Nyquist var sønn av handelsgartner Peter Nyquist i Moss. Johan Nyquist var fullmektig og praktisk leder av Gerners møller ved Mossefossen. Fra 1891 ble møllene til A/S Moss Aktiemøller, og Johan Nyquist ble aksjeeier og styreformann ved bedriften. Han var styreformann i 1891-1893 og 1914-1923. Han var disponent i årene 1893-1895. Han ble en av de viktigste bedriftslederne i 1880-1890-årenes Moss.


Nyquist var politisk konservativ og meldte seg inn i Moss konservative forening i 1890-årene. Han ble valgt til ordfører i 1891 som representant for Høyre.


Nyquist eide hele Krapfoss-området og rundt 1900 solgte han tomter til boligbygging slik at Krapfoss ble en egen bydel. Han eide og drev også Gjerrebogen Teglverk og Pottemakeri.


Kilder:

  • Moss Bys Historie, bind 2 (Moss 1989)
  • Folketellingene 1865 og 1875
  • O.P. Nyquist: Mossiana fra ældre tider
  • Et møllefirmas historie. Moss Aktiemøller gjennom 50 år, Moss 1941Artikkelen er skrevet av: Per Edfeldt (PE)