Oakhill

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Oakhill Søndre sto opprinnelig som kontorbygg på Værne Kloster. Foto: JK (2020)

Veien Oakhill er en blindvei vest for Værne Kloster. Den tar av nordover fra Fuglevikveien. Navnet antas å være en anglifisering av Å-kil(en), etter kilen i åen, dvs. svingen i det gamle elveleiet til Husebybekken på vei ut i fjorden. Oakhill eller Åkiil som det opprinnelig het, er også betegnelsen på boligområdet mellom Værne Kloster og Fuglevik.

Veien er oppkalt etter gården Oakhill Nordre, opprinnelig en husmannsplass under Bog, og villaeiendommen Oakhill Søndre.

Oakhill Nordre ble utskilt fra Bog i 1866. Den ble kjøpt av oberst Carl Wilhelm Carsten Due i 1866. Hans kone var engelsk, derav trolig den anglifiserte navneformen. De fikk ingen barn, så Due testamenterte stedet til et legat for "Lærerinder", og huset ble i mange år brukt som feriested. Her var det plass til 18 ferierende kvinnelige lærere. Gårdsbruket ble forpaktet bort. Legatet solgte gården i 1954 til Georg Sørensen. Han sørget for å utvide gården betraktelig. Eier i dag er Tom Sørensen.

Hundre meter nord for husene er det tre gravhauger. Sør for innkjørselen ligger det ni gravhauger på rekke.

Oakhill Søndre ble utskilt fra Huseby i 1881 da Fredrik Georg Knut Due (bror av Carl Wilhelm Due på Oakhill Nordre,) kjøpte eiendommen. Hovedhuset på Oakhill sto opprinnelig som kontorbygg på Værne Kloster og ble flyttet derfra. Fredrik Due var diplomat og var gift med russiske Olga Juliem Tengoborskij. Datteren Alethe Olga Marie (kalt Lily) arvet gården. Oakhill Søndre ble rekvirert av tyskerne under krigen, tømt for innbo og antikviteter, men ikke tatt i bruk. Senere eiere har vært Toppen Bech og Haakon Langballe. I 2019 eies gården av Anniken Severeide Østmark og Kristian Østmark.
Kilder:

  • J.H. Vogt: Med Moss Avis gjennom 100 år
  • Ryggiof X v/ Knut Funnerud
  • Veinavnene i Rygge (Arnulf Johannessen, 2018)

---

JL og EV