Orkerød Hageby

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Sambygg ved Belevue stadion. Foto Widerøe flyveselskap

Boligene ble bygget av glassverkarbeiderne

Orkerød Hageby består av 22 eneboliger i Ole. O. Lians gate 38 - 52 og Bjerkealleen, på vestsida av Bellevue stadion. Utbyggingen ble gjennomført som et selvbyggerprosjekt av arbeidere og funksjonærer ved Moss Glasværk, gjennom byggeselskapet Sambygg. Byggestart var i 1946. Arkitekt var F.S. Platou.

Kvartalet består av 24 hus som ligger i to rekker, den øverste i tre og den nederste i mur. Husene er forskjøvet i forhold til hverandre av hensyn til lys og luft. Kong Haakon VII var til stede under innvielsen i 1947.

Sambygg, med Erling Hedlund-Carlsen som formann, så for seg stor grad av samvirke mellom beboerne i den nye hagebyen, bl.a. et felles vaskeri. Grøntområdene mellom boligene skulle også til en viss grad være felles, og det skulle ikke være gjerder i tomtegrensene. I praksis og over tid ble ikke dette gjennomført, og de kollektive løsningene begrenset seg etter hvert til at beboerne i hagebyen disponerte en del felles utstyr, så som feieutstyr, utstyr til staking av rør og redskaper til tyngre hagearbeid.


Kilde:

  • Arkiv B/S Sambygg (Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Oslo)
Representanter for Byggeselskapet Sambygg viser Kong Haakon VII rundt i Orkerød hageby i 1947. Fra venstre: Hjalmar Juliussen, HM Kongen, Erling Hedlun-Carlsen og Bruno Hirsch
  • Ragnar Hagen
  • Kulturminneplanen for MossArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV) og Frans-Arne H. Stylegar

Denne siden er sist redigert av Stylegar 12. jul 2021 kl. 21:38 (UTC)