Orkerødskogen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Orkerødskogen på Jeløy i Moss ble fredet ved Kongelig resolusjon 22.6.2018. Det 474 dekar store området omfatter både kommunal og privat grunn. Den regnes som den mest verdifulle skogen i Østfold og som nasjonalt verneverdig på grunn av edelløvtrærne. Formålet er å bevare em eldre rik barskog og varmekjær løvskog, med tilhørende biologisk mangfold.

Kommunen har vedtatt frivillig vern av skogen, som også omfatter Orkerød skanse. Fylkesmannen presiserer at allmenn ferdsel i området kan foregå som før. Opparbeidede stier kan vedlikeholdes, men det kan ikke anlegges skogsbilveier eller legges til rette for skogsdrift. Det ligger innenfor vernebestemmelsene å sikre utsikten fra skansen og eventuelt kunne felle trær som kan hinde utsyn.


Kilde:

  • Moss Avis
  • Fylkesmannen i ØstfoldSkrevet av Elisabeth Vogt