Pasient- og brukerombudet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Pasient- og brukerombudet i Østfold holder til i Lilleeng Helsepark på Høyda i Moss. Ombudet skal ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor Statens spesialisthelsetjeneste og kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Pasientombudet disponerer også et kontor på Sykehuset Østfold.

På Lilleeng har ombudet fått et eget samtalerom for klientene. De fleste som kontakter ombudet gjør det via telefon og e-post, men noen møter også personlig opp på kontoret. Andre blir gjerne kalt inn til samtale.

Brukere av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og kommunenes sosialtjeneste kan kontakte ombudet for bistand hvis de mener at de har grunn til å klage på den behandlingen de har fått i kommunens hjelpeapparat eller på sykehuset. Ombudet kan vurdere den enkelte sak og gi råd og hjelp til å klage dersom det er nødvendig. Hjelpen er gratis.

Pasientombudsordningen for spesialisthelsetjenesten ble lovfestet i 1999. I 2003, i forbindelse med sykehusreformen, overlot fylkeskommunen ansvaret for Pasientombudet til Helsedirektoratet. 1. september 2009 ble pasientombudsordningen utvidet for kommunale helse- og omsorgstjenester i tillegg til spesialisthelsetjenesten, og navnet ble endret fra Pasientombud til Pasient- og brukerombud. I 2019 vil pasientombudet ha et særlig fokus på utfordringer innen psykisk helse. Særlig i forhold til hvordan det i kommunene jobbes med tjenester til personer med psykiske helseutfordringer.

Totalt er det fire personer som jobber ved Pasient- og brukerombudets kontor i Østfold.


Kilde:

  • Pasientombudets hjemmesideSkrevet av Elisabeth Vogt (EV)