Peer Gynt Helsehus

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Peer Gynt Helsehus som først ble åpnet som sykehjem i 2008. Foto: Jan Kronberg

Peer Gynt Helsehus, Peer Gynts vei 86 i Moss, (tidligere Peer Gynt sykehjem) er et lokalmedisinsk senter som resultat av Samhandlingsreformen. Senteret drives av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

Helsehuset består nå av interkommunale funksjoner som Mosseregionens Legevakt, kommunale funksjoner som avdeling for rehabilitering og ergoterapi, og Peer Gynt Legekontor. Det er også en egen enhet for lindrende behandling. Fastlegene i dette legekontoret er kommunalt ansatte sykehjemsleger i to sykehjemsavdelinger, med 10 langtids- og 43 korttidsplasser. Syv senger er avsatt til pasienter under observasjon, pasienter som er for "friske" til sykehus og for syke til å behandles hjemme.

I 2020 ble det opprettet en interkommunal "koronaklinikk" her med 18 plasser, for å kunne overta pasienter med koronasmitte som er utskrevet fra sykehuset.

Peer Gynt sykehjem ble tatt i bruk i januar 2008, men fikk flere funksjoner som helsehus i 2012. Året etter ble det innført øyeblikkelig hjelp til døgnopphold.

Her har også lge Thor Løken laget et lite legemuseum med legeutstyr fra 1950- til 1980-tellet. Utstillingen er permanent og åpen for alle.

Gruppen "De frivillige" og "Peer Gynts Venner" arrangerer fester og underholdning.

Se også: Mosseporten sykehjem


Kilde:

  • Moss kommuneEVArtikkelen er skrevet av: Elisabeth Vogt (EV)