Politiet

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss Politistasjon, Prins Christian Augusts plass 3. I Moss er det en etterforskningsseksjon og en nærpolitiseksjon med flere patruljeavsnitt og et forebyggende avsnitt.

Inntil 1875 var byfogden i Moss også politimester. Men da ble det opprettet et eget politimesterembete for byen. Det omfattet også fattigvesenet, havnevesenet, sunnhetsvesenet og brannvesenet. I fattigstyret, havnestyret og brannstyret var politimesteren et selvskrevet medlem, men ikke nødvendigvis formann. Politimesteren var også bestyrer av Moss hjelpefengsel.

Også Rygge, Våler, Hobøl og Råde hørte inn under Moss Politimesterembete. Frem til 1936 var politiet kommunens ansvar. Etter 1936 har det vært statens ansvar, mens havnevesenet, brannvesenet, fattigstyret og brannstyret ble igjen i kommunen. I 1938 fikk politiet i Moss sin første patrujebil, kalt "Svartemarja."

Fra 2002 ble hele Østfold til ett politidistrikt med en politimester, i stedet for fire politikamre med hver sin politimester. Moss fikk en politistasjon ledet av en stasjonssjef, mens politimesteren er lokalisert til Sarpsborg. Politistasjonen har ansvar for alt som skjer i kommunen, mens en etterforskningsenhet i Sarpsborg kan bidra i større saker. Fra 2014 flyttet også påtalemyndigheten fra Moss til Sarpsborg.


Kilder:

  • Ib Kristiansen
  • J.R. Scheiner: Bidrag til Moss bys historie
  • Moss Avis

EV