Port Arthur

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Fil:Port Arthur Værlegt IMG 4866.jpg
Port Arthur i Værlegata. (2017) Foto JK.
Port Arthur (rosa bygning) sett fra lufta i 2006. Fotoutsnitt fra Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Port Arthur, Værlegaten 40 i Moss, er en tre etasjers leiegård bygget i 1901/1903 av NSB (statsbanene) for sine jernbanearbeidere. Huset ble bygget av murstein fra teglverket som lå rett på sørsida. Port Arthur er oppkalt etter byen i Mandsjuria som japanerne og russerne kjempet om i den russisk-japanske krigen (8. februar 1904 – 5. september 1905). Kampene ble satt i sammenheng med de to lands ambisjoner for å bygge ut sine imperier. Både Japan og Russland ville innlemme Mandsjuria og Korea. Denne krigen plasserte Japan på verdensscenen og la grunnlaget for Japans senere inntreden i andre verdenskrig som en viktig alliert av Tyskland.

Selv om disse krigshandlingene var viktige verdensbegivenheter, er det fortsatt uklart hvorfor noen i Moss oppkalte bygningen etter en krig så langt unna som i Mandsjuria. Antagelig fikk både den russisk-japanske krigen og krigene på Krim-halvøya så stor oppmerksomhet i Norge at slagstedene ble etablert som «mossebegrep» på folkemunne. Etter en tid ble det oppfattet som offisielt navn på bygningen.

Murbygningen i Værlegata ligger helt inntil havneområdet i Moss, og derfor var det naturlig å bruke det engelske uttrykket «port». Og siden starten på den voldsomme krigen pågikk i en by som faktisk het Port Arthur, ble dette et slanguttrykk for gården til jernbanearbeiderne. Port Arthur-bygningen i Moss vil for øvrig snart tilhøre historien. Den nye jernbanestasjonen i Moss ville fortrenge den gamle gården og ny kjørevei til Rockwool-fabrikken går over tomta. Port Arthur ble revet i 2019.

Kilder:


[Se også kulturminnekartet: http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=253870&y=6595879]EV