Postkontoret

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Moss postkontor i Gudes gate 1 betjener nå kun bedriftskunder. Øvrig post er overtatt av Post i butikk. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.

Postkontoret. Det første postkontoret i Moss ble anlagt i 1650. Postbøndene måtte selv holde hest og rytter. De fikk ingen betaling, men slapp skatt og militærtjeneste. Posten i Moss skulle både ta seg av posten mellom Christiania og København, og posten Moss - Horten, hvor den kunne sendes videre til Vestlandet. På eldre kart ser man at Helgerødgata het Postveien.

Frimerker ble innført i 1854, samtidig som brevportoen for innenlands post ble fast, mens man tidligere betalte etter veiens lengde. På begynnelsen av 1900-tallet ble posten levert fem ganger om dagen på hverdagene og en gang på søn- og helligdager. Utenfor bygrensen ble posten levert en til tre ganger daglig. Men i 1918 var det slutt på postombæring på søndagene.

I 1827 ble skip satt inn i postforsendelsen i Christianiafjorden, og etter hvert overtok jernbanen postbefordringen til lands. Byen fikk sitt første postkontor i 1808, men det tok enda 36 år før byen fikk sin første postkasse utenfor postkontoret, i 1844. I årenes løp har Moss postkontor hatt 12 forskjellige adresser. Moss postkontor hadde også filialer På Jeløy og på Krapfoss. I 2002 ble disse filialene nedlagt og erstattet av Post i butikk. Hovedpostkontoret i Gudes gate 1 ble nedlagt i 2013, etter 205 års drift. Frem til 2022 er Høyden postkontor det eneste postkontoret som er igjen i Østfold. All post sorteres nå i Oslo. I Moss er det satt opp bokser flere steder i byen hvor mottakerne kan hente sin pakkepost. Det er ved butikken Extra i Varnaveien, jernbanestasjonene i Mpss og Rygge, i Trolldalen, Essostasjonene ved Flemminghjørnet og på Bredsand, og i Salmakerstien.


Moss postkontor har stadig flyttet rundt om i byen:

Rygge postkontor: Dilling underpostkontor flyttet til rådhuset i Larkollveien i 1974. Østfolds eneste postkontor ligger nå i Varnaveien.


Kilder:

  • Posten
  • Moss Avis
  • Knut Grenå
  • J.H. Vogt: Glimt fra Moss gjennom 700 årEV